S.S.S.

Dövme Yaptırmak İstiyorum Çok Acır mı?

Dövme yaptırmak acısız değildir, ama özellikle küçük dövmelerde dayanamayacak kimse yoktur.

Dövme yaptırmak günah mıdır?

Bu soru maalesef biz dövmecilere sürekli sorulmaktadır. Oysa bizler din adamı değil dövmeciyiz. Bu konu hakkında  yorum yapmamız dahi yanlış, çünkü bir tarafız. Bizler eğer günah olduğunu düşünüyor olsak bu işi yapmazdık. Ayrıca şöyle bir olgu da var ki bin yıllardan bu yana dövme hep vardı, ama bu güne değin günah mı sevap mı diye hiç bir yorum geçmişte yok. Ta ki son on yıllarda Türkiye de popüler hale gelince kimi çevreler bu konu hakkında yorumlar yapmaya başladılar. Bu konu kulaktan kulağa yayıldıkça yayıldı.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu
Bu konuda kuran-ı Kerim’de bir ayet yok bildiğiniz gibi hocalarımız da bunu söylemiştir ama Hz. Peygamber bir hadis içinde dövmeyi yasaklıyor çünkü o dönemde dövme bir sosyal statünün belirtisiydi. Aşiret lükse düşkün insan, hizmetçi kabile reisinin hanımı gibi değişik toplumsal bir statüyü veya üst alt kademesini gösteriyordu. Hz. Peygamber hem insan vücudu üzerindeki bu tür oynamaları hem bu statüyü hoş görmediği için dövmeyi yasaklıyor ama dövmenin yasak olması alınan abdesti ve kılınan namazı geçersiz kılmıyor. Gusül veya abdestin kabul edilmesi ayrı bir şey, dövmenin yasaklanmış olması ayrı bir şey.

Prof. Dr. Hayrettin Karaman
Dövme deri altına renk veren bir madde yerleştirilerek yapıldığı için deri üstüne suyun temasına engel olmaz. Bu sebeple abdest ve guslü olur; dövme bunlara zarar vermez, engel olmaz.

Prof. Dr. Zekeriya Beyaz
Benden diğer hocalar gibi “dövme caiz değildir” diye bir cevap beklemeyin. Çünkü abdest tutmaz diye bir şey söz konusu bile değil. O yüzden günah değildir dövme sadece dikkat çekmek isteyen, aşağılık duygusu olan, topluma kendini ispatlamak isteyen insanların yaptığı geçici bir hevestir. Dövmeyi yaptırıp sonra hevesleri geçince silmek için doktor doktor koşturup dururlar. Bence heveslenen insanların geçici dövme yaptırmaları daha uygundur.

Prof. Dr. Saim Yeprem
Dövme yaptırmak dini bir nitelik taşımıyorsa sağlık bakımından zararlı olduğu söyleniyor tıb uzmanları tarafından. Sağlık bakımından zararlı olan şeye dinimiz de mazurlu olarak bakar. Ama dini nitelik taşıyan totemler, totemisler de anemislerde bir takım dini şifreler anlamına geliyor. Eğer o manada bir dövme yapılacaksa o cins dövmeler haram.

Geçici dövme nedir?

Geçici dövme diye adlandırılan dövme aslında kına süslemeleridir. Buna dövme demek doğru değil , kına ile deri yüzeyi boyanır ve bu kına iki üç saat bekletildikten sonra yıkanır, deri yüzeyi artık kına tarafından boyanmış olur. Kına’nın özelliği deri üstündeki ölü hücreleri boyamasıdır, canlı derinin boyanması değildir. Ayrıca geçici makyaj yapan güzellik salonlarının kullandıkları bir takım yöntemler var, geçici makyaj boyalarının 3-5 yıl sonra deri altında kaybolma, dağılması şeklinde yok olduğunu belirtmektedirler. Ancak bu yöntemi profesyonel anlamda dövme yapan hiç bir dövme sanatçısı uygulamaz, sadece ticari amaçla bu işlere giren bazı insanlar bu türden uygulamalar yapmaktadırlar.  Bu uygulamanın bir moda olduğunu düşünmekteyiz, Bu boyaları satan firmaları 3-5 yıl sonra bulup bulamayacağınız meçhul, aynı zamanda bu uygulamayı yapan dövmeciyi de bulup bulamayacağınız meçhul.

Geçici dövme deride ne kadar süre kalır?

Geçici dövme kişiden kişiye değişmekle birlikte 10-15 gün gibi kısa bir süre deride kalmaktadır. Aslında bunun deride kalmasından ziyade derinin kendisini yenilemesiyle birlikte kınanın da beraberinde atılmasına sebep olmaktadır.

Geçici dövme yaptırırken nelere dikkat edilmelidir?

Kınanın bazı kişilerde alerji yaptığı aşikardır. Eğer daha önce kına ile geçici dövme yaptırmadıysanız sizde alerji yapıp yapmadığını bilmeniz mümkün değil, bu nedenle bunu göze almanız gerekir.

Geçici dövme vücudun hangi bölgelerinde daha etkili olur?

Alerji riskini ortadan kaldırmak için özellikle el ve ayak bölgelerini tercih etmekte fayda var, bu güne değin bu bölgelerde alerji yaptığını tespit etmedik.

Geçici dövme alerji yapar mı?

Geçici dövme siyah Hint kınası ile uygulanır. Uygulamadan bir iki gün sonra kimi insanda alerjiye neden olabilir. Bu durumda alerji olmuş bölge şiddetli bir şekilde kaşınır,  bu durumda yapılacak şey bir eczaneden anti alerjik bir krem alarak alerjik bölgeyi krem sürmek gerekir, özellikle kaşımaktan kaçınılmalıdır.

Geçici dövmenin çabuk çıkmasına neden olan faktörler nelerdir?

Özellikle kına uygulamasından kısa bir süre sonra yıkanıldığında çabuk çıkmasına neden olabilir.

Geçici dövmenin kalıcı dövmeden farkı nedir?

Kalıcı dövme iğne ile deri altına boya verilerek uygulanır, geçici dövme ise sadece deri yüzeyi kına ile boyama biçiminde uygulanır.kalıcı dövme bir ömür boyu kalır , geçici dövme 10-15 gün gibi kısa bir süre deride kalır.

Geçici dövmede hangi motifler uygulanır?

Geçici dövmede genellikle, ışık gölgesi olmayan kalıcı dövmeye göre daha kaba hatları olan desenlerin uygulanması mümkündür, bunlar daha çok hint bezeme desenlerinden seçilmektedir.

Geçici dövme yapılırken acı verir mi?

Geçici dövmenin acı vermesi mümkün değildir çünkü sadece kına ile deri yüzeyi boyama yöntemi ile uygulanmaktadır.

Geçici dövme dinen sakıncalı mıdır?

Kına sadece deri yüzeyine uygulandığından bu konu tartışma konusu dahi olamaz, ayrıca tüm müslüman halkarının oldukça yoğun bir biçimde kullandığı ve ülkemizde de bırakın bir yöreyi her yörede kınanın geleneksel bir biçimde kullanıldığı aşikardır.

Bir kaç yıl kaldığı söylenen dövmeler var mıdır?

Bir kaç yıl kaldığı diye söylenen dövmeleri biz henüz görmedik.  yani bir kaç yıllık  bir dövmenin  bir kaç yıl sonra kaybolduğunu görürsek o zaman böyle bir dövmenin varlığını teyid ederiz.

Piercing nedir?

Pirsing (Ingilizce to pierce “delmek, deşmek”) cildin ve altındaki yağ tabakasının ya da kıkırdağın delinmesi ile takılan halka veya iğneler ile vücut sanatı ya da kişisel ifade şeklidir.

Dövmenin rengi solar mı?

Dövme sonrası bakım yeterince iyi yapılmazsa dövmenin solgun durması kaçınılmazdır. Aynı zamanda dövmenin solgunluğu da deri ile de ilgilidir, unutulmamalıdır ki, dövme insan derisinin yüzeyine değil derinin altına işlenir. Deri altındaki boyaların parlaklığı tamamen derinin parlaklığı (şeffaflığı) ve matlığı ile ilgilidir. mat bir deride dövme mat durur, parlak bir deride dövme parlak durur. Bu durumu dövme yapılmayan bir deride gözlemlemek mümkün değildir…

Dövme sonrası bakım nasıl ve ne kadar süre olmalıdır?

Dövme sonrası bakım en az dövmeyi yaptırmak kadar önemlidir, Dövme sonrası dövmecinin önereceği merhemi 10-15 gün boyunca dövmeyi hiç bir şekilde kurutmamak kaydıyla sürekli olarak dövme yüzeyine uygulamak gerekmektedir.

Geçici Dövme Yaptırmak İstiyorum, Ne kadar Süre Kalır? Geçici Dövmeyi Nasıl Yapıyorsunuz?

“Geçici dövme sadece hint kınasıyla yapılmaktadır”. Onun dışındaki tüm geçici dövme uygulamalarında 3-5 ay veya 1-2 yıl vücutta kalır mantığıyla dövmeyi yaptırdıktan sonra dövmenin yapıldığı bölgede iz kalmasının dışında dövmenin hiç geçmediği de görülmektedir.

Dövme yapılırken insandan insana hastalık bulaşır mı?

Dövme  uygulaması esnasında tüm sağlık kliniklerinde olduğu gibi bulaşıcı hastalık riski vardır. Ancak dövme uygulama esnasında kullanılan malzemenin doğru sterilize edilmesi veya tek kullanımlık malzemelerin kullanılması durumunda bu risk ortadan kalkmış olur. Özellikle günümüzde dövme sektörü oldukça gelişmiş durumda, dövme için steril tek kullanımlık iğneler ve tek kullanımlık makine uçları bulunmaktadır, stüdyomuzda iğneler ve makine uçları tek kullanımlık olarak kullanılmaktadır.

Dövme öncesinde ne tür hazırlıklar yapılmalı?

Dövme yaptırmaya gelmeden önce mutlaka duş almalısınız bunun nedeni dövme sonrası birkaç gün duş alamayacaksınız. Dövme modeliniz konusunda biraz olsun araştırma yapın ve uygulanacak bölgeyi önceden tespit ederseniz hem sizin için hem de dövmeyi uygulayacak dövme sanatçısı için kolaylık sağlar…

Dövme yapılırken çok acı çeker miyim?

Dövme yapılışı acı verir, bu acının ölçüsünü belirtmek mümkün değil, çünkü herkese göre değişen bir durumdur acı. Kimine göre hiç acımaz, kimine göre az acır, kimine göre çok acır. Bu durum insanların ağrı eşiğine göre değişiyor. Ancak bu güne kadar bizim dövme uygulamalarımız esnasında, aşırı bir acıdan ötürü dövmesini yarım bırakan hiç kimse olamadı. Ama canının çok yandığını söyleyen oldu.

Dövme yapılırken vücudun hangi bölgeleri daha çok acır?

Dövme yapılırken en çok acıyan kısımlar, sinirlerin en yoğun ve yüzeyde bulunan bölgelerdir.Örnek vermek gerekirse el üstü, ayak üstü, parmaklar, kasık bölgeleri, dirsek, diz, kol pazı içi vb gibi bölgeler. En az acıyan bölgeler genellikle dirsek omuz arası ve bu bölgelere benzer kaba kısımlar diğer bölgelere göre daha az acır…

Dövmeden dolayı herhangi bir alerjik durum olur mu?

Bu güne değin dövmeden dolayı herhangi bir alerjik duruma  rastlamadık. Ancak bu durum hiç kimsede alerji yada bir rahatsızlık vermeyecek garantisi getirmez…

Dövmede ne tür boyalar kullanılıyor?

Ülkemizde  henüz dövme boyaları üretilemediğinden dolayı Avrupa yada Amerika menşeli boyalar kullanılmalıdır, Avrupa ve Amerika da üretilen boyalar lisanslı olup sağlık bakanlıklarınca dövme için onaylanmış vücuda herhangi bir yan etkisi olmayan boyalar olmalıdır.

Dövme yapılırken her kişiye yeni iğne kullanılıyor mu?

Dövme uygulamasında mutlaka ama mutlaka iğne ve  boya kaplarının kişiye özel kullanılması ve makine uçlarının paslanmaz çelik olması ve bunların sterilize edilmiş olması gereklidir, aynı zamanda makine uçları tek kullanımlık (plastik) da olabilir.

Dövmeyi sildirmek mümkün müdür?

Günümüzde eski bir dövme yi sildirmek mümkündür. Özellikle yaygın olarak bilinen lazer cihazları ile silinebiliyor, ancak tavsiyemiz sildireceğiniz ya da sildirmeyi düşündüğünüz bir dövmeyi lütfen yaptırmayın, çünkü dövme yi sildirmek yaptırmaktan daha çok pahalı ve zahmetli…

Yara, yanık, ameliyat v.b izler dövme ile kapatılabilir mi?

Bir çok kez, yanık, yara izi, ameliyat izi ve kesik izleri üzerine dövme uygulamalarımız oldu, genellikle sonuç tatminkar oluyor. bu uygulamalardan biri olan geniş bir yanık izi kapatması için çekilmiş videomuzu ana sayfadan görebilirsiniz. Bu tür izleri aslında kapatmak mümkün değildir bizim burada yaptığımız kamufle etmektir.

Dövme modeli tercih edilirken neler göz önünde bulundurulmalıdır?

Öncelikle yaptıracağınız dövme nin mutlak olarak bir şeyleri simgelemesi gerekmiyor, örneğin isim ve benzeri şeyler daha sonradan beraberinde pişmanlık getirebiliyor. Günümüzde dövme artık bu çerçeveden çıkmış durumda,vücudunuzda estetik durabilecek her şey olabilir, bunun kararını siz vermelisiniz. Ancak bizim deneyimlerimize göre özellikle sevgili isimleri ve politik simgeler bir süre sonra insanları rahatsız edebiliyor ve bu dövmelerden kurtulabilmek için ya üzerlerine tekrar dövme yaptırma gereği duyuyorlar yada dövmeyi çıkartmanın yollarını arıyorlar. O nedenledir ki dövme yaptırmadan önce model konusunu iyiden iyiye gözden geçirmek gerekli.

Dövme yaptıracak kişide yaş sınırı var mıdır?

Dövme yaptıracak olan kişinin mutlaka 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir, 18 yaşını doldurmamış birinin anne yada babası ile birlikte gelip dövme yaptırması gerekmektedir, bunun nedeni reşit yaşta olmamasıdır. 16 yaşın altındaki gençlerin dövme yaptırmasını tavsiye etmiyoruz, bunun nedeni henüz gelişim çağında olmaları vücutlarının ve fikirlerinin hızla değişmelerinden dolayıdır…

Dövme yaptırdıktan sonra duş, havuz, deniz v.b yerlere ne kadar süre sonra girilir?

Dövme yaptırdıktan sonra en az 2 gün  duş, havuz ve denize girilmemelidir, bunun nedeni bu tür sularda edinilecek enfeksiyonlardır.

Dövme yaptırmak için en uygun mevsim hangisidir?

Aslında dövmenin mevsimi olmaz, ama yaz aylarında yapılan dövmelerin bakımı daha zor ( sıcak havalarda, duş, havuz ve denize girmekten dolayı) olacağından,  sonbahar kış ve ilkbahar uygun mevsimlerdir, yaz aylarında rahatça bakım yapabilecek birisi yaz aylarında da  yaptırabilir.

Piercing vücuda nasıl uygulanır?

Pirsing için farklı delik açma aletleri vardır. Bu aletlerin çok titiz bir şekilde dezenfekte olmasına çok önem verilir. Yeterince dezenfekte olmamış aletler iltihaplanmalar meydana getirir. Pirsing deliği deşildikten sonra haftalarca çıkarılmaması gerekir, yoksa iltihaplanma tehlikesi artar.

Pirsing deliği açılmadan evvel alkol, Uyuşturucu ya da Kafein gibi maddelerin alınmaması gerekir. Çünkü bu maddeler kan pelteleşmesini etkileyebilirler.

Hamile iken dövme yaptırmak ne kadar doğrudur?

Normal zamanlarda dövme yapılırken çok dikkat edilmesi gerekir. Bir de hamile iken dövme yaptırmak istiyorsanız eğer iki katı dikkat etmelisiniz. Kan yoluyla bulaşan ve tedavisi mümkün olmayan hepatit virüsleri öncelikle kendiniz için sonra bebeğiniz için çok tehlikelidir. Bu virüsler size ve bebeğinize geri dönüşü olmayan problemler yaşatabilir. Ayrıca hamilelik döneminde vücudunuz daha hassas olduğundan tehlikelere karşı daha açık durumdasınız. Tüm bu sebeplerden dolayı hamilelik döneminde özellikle kalıcı dövmeler yaptırmanız çok fazla tavsiye edilmez.

Gebelikte geçici dövme yaptırmak sakıncalı mıdır?

Önceki zamanlarda kına, hamile bayanların kolay bir hamilelik dönemi geçirebilmeleri için yapılırdı. Bu şekilde doğacak olan çocuklarında sağlıklı olacağına inanılırdı. Günümüzde ise geçici dövme şeklinde uygulanan kına, hint kınasıdır. Ve içerisinde farkllı farklı bir çok değişik maddeler eklenmektedir. Bu da vücudunuzda farklı tepkimelere neden olabilir ve dolayısı ile bebeğinizide etkileyebilir. Tüm bu nedenlerden dolayı hamile iken dövmenin hiç bir çeşidi tavsiye edilmemektedir.

Ten Renginin farklı olması dövmeye etkisi olur mu ?

Dövme insanlar arasında farklı farklı görüntülere sahip olabilir. Aynı dövme beyaz tenli insanda daha canlı renklere sahipmiş gibi görünebilir. Bunun da sebebi açık renkli boyalar hariç, koyu renkler beyazın üzerinde daha canlı ve belirgin durur. Aynı dövme daha esmer bir kişiye uygulandığında ise aynı canlılıkta durmayabilir. Sebebi ise açık tende koyu renklerin daha dikkat çekici olmasından dolayıdır.

Sakızlardan çıkan dövmeler zarar verir mi?

Özellikle çocukların yaptığı bu dövmeler diğer dövmelerden daha tehlikelidir. Direkt olarak derinin yüzeyini kapladığından deri hiç hava alamaz. Çok uzun süre deride kaldığında ise deri hiç hava alamadığından kızarıklık ve kaşıntı yapar. Kaşıdığınızda ise açık yaraya dönüşür ve enfeksiyon kapma riski vardır.

Dövme de enfeksiyon belirtisi görüldüğünde ne yapılması gerekir?

Dövmeniz yapıldıktan uzun zaman sonrasında üzerindeki sıcaklık hala devam ediyorsa ve ağrı yapıyorsa enfeksiyon kapmış olabilir. Bu tarz durumlarla karşılaşmanız durumunda dövmenicinizin önerceği anti bakteriyel krem ya da sprey lerden kullanabilirsiniz. Eğer durum ciddi boyutlarda ise bir doktora görünmenizde yarar vardır.

Bazı Dövmeler Neden Kabuklanır ?

Dövme yapıldıktan sonra bir kabuklanma oluşmaktadır. Eğer kabuklanma yara tarzında oluyorsa dövmeniz mikrop kapmış olabilir. Kabuklanma çok derin olmuşsa eğer geri gönüşü olmayan deformasonlara sebep olabilir. Yaradan dolayı dövmenizin şeklide bozulabilir. Bu durumda bir doktora göstermenizde yarar vardır.

Kilo almak dövmenin görüntüsünü bozar mı?

Dövme esnasında kilonuz normal sınırlarda iken dövme yaptırdıktan sonra aşırı bir kilo almanız dövmenizin şeklinde bir deformasyona sebep olabilir. Dövme derinize işlendiği için o da artık sizin deriniz haline gelir. Nasıl ki birden kilo alıp vermek derinizde sarkmalara sebep oluyorsa dövmenizide aynı şekilde etkileyecektir. Genişleme ile birlikte dövmeniz gerilecek sonrasında ise kiloyu vermenizle birlikte derinizle birlikte sarkacaktır. Çünkü oda artık vücudunuzun bir parçası.

Medikal Dövme nedir?

Medikal Dövme yara izi ameliyat izi gibi estetik açıdan hoş görünmeyen izleri uzman kişiler tarafından dövmelerin genelidir. Örneğin; meme kanseri olan bir hastanın göğüs ucuna orjinal memesine benzemesi için koyu kahve rengi ile dairesel dövme yapılır. Bu tarz durumlarda ikinci ve ya üçüncü defa rotuş yapmak gerekmektedir. Bu tarz dövmelerin mutlaka konusunda uzman olan kişilerce yapılması gerekir.

Dövme Yaptırmak da sakıncalı durumlar olabilir mi?

Dövme yaptırmakda herhangi bir sakıncalı durum yaşanmaz eğer dövme yaptıracağınız stüdyo hijyen kurallarını ihlal etmiyorsa. Kullanılan iğneden boyalara kadar hatta eldivenlere kadar dikkat edilmelidir. Stüdyo steril dövmeci de kurallara uyduğu sürece herhangi bir sakınca yaşanmaz. Dövme yaptırmadan önce bu soruları sorarsanız sağlıklı bir dövme yaptırmış olursunuz.

Dövme silme işlemi nasıl yapılır?

Dövme sildirme, dövme yaptırmaktan daha zor bir işlemdir. En yaygın olarak kullanılan ve biline yöntem lazerle dövme sildirme işlemidir. Lazerle silinen dövmelerin tamamını çıkartabilmek için, dövmenin rengine ve boyutuna göre birkaç seans gerekebilir. En çabuk silinebilen renkler siyah ve siyah a en yakın renklerdir. Bunun dışında farklı dövme çıkarma çeşitleri de bulunmaktadır.

Piercing Yaptırmadan Önce Bilinmesi ve Yapılması Gerekenler

1. Alkol,uyuşturucu,kan sulandırıcı gibi maddeler kullanıyorsanız piercing yaptırmadan birkaç gün önceden bırakılması gerekir.

2. 18 yaş altı kişiler ebeveyn izni olmadıkça piercing yaptıramazlar.

3. Piercing yaptırılacak bölgenin üzerinde herhangi bir yara, çizik,kesik,beze olmamalıdır.

4. Piercing yaptıracak kişinin herhangi bir takı türüne karşı alerjisi varsa bunu önceden uygulama yapan kişiye söylemelidir. İlk delimler de kullanılan takıların G23 Titanyum ya da 316L Implant Çeliği olduğunu bilin.

5. Piercing yaptıracak kişi, uygulanan takının en az 1 ay çıkartılmaması gerektiğini bilmeli planını ona göre yapmalıdır.

6. Piercing yaptıracak kişi, istediği bölgenin uygunluğunu piercing yapan kişiye sormalı fikir almalıdır. Örneğin göbeğe yapılacak bir piercing uygulamasında doğuştan çıkık bir göbek deliği takının düz durmamasına buda müşterinin memnun kalmamasına neden olacaktır.

7. Piercing sanatçısı yapılan ilk delimler de kullanılan takıyı şişme payını da göz önüne alarak bir iki cm büyük seçer, müşterinin bunu bilerek gitmesinde yarar vardır.

Piercing Sırasında Bilinmesi Gerekenler

1. İlk delimde kullanılacak takının şişme payı göz önüne alınarak biraz büyük ve uzun seçildiğini bilin.

2. Piercing yaptırmadan önce sanatçı uygulanacak bölgeyi alkol,biokadin, bactoroban gibi dezenfektanlarla temizler fakat bunlardan önce mümkünse istediğiniz bölgeyi etraflıca anti-bakteriyel sabunlarla yıkayın veya duş alın. Eğer bu bölge ağız bölgesiyse en basit yöntem tuzlu suyla gargara yapılmasıdır.

3. Kullanılacak takının ve malzemelerin dezenfekte edildiğinden emin olun.

4. Kullanılan iğnelerin paketinde ve son kullanma tarihinin geçmemiş olduğundan emin olun.

5. Bu uygulamadan önce karnınızı doyurun ,aç karnına yaptırılan bu işlemlerde kan şekeriniz düşebilir.

Piercing Sonrasında Bilinmesi ve Yapılması Gerekenler

1. Takının delindiği bölgenin kabuk tutmasını zorlaştıran fiziki etmenlerden kaçınılmalıdır bunun için delim yapılan bölgenin hava almasını zorlaştıran, kolay terleten, sürtünme ve takılma yapan giysiler giyilmemelidir.

2. Delim bölgesi, güvenliğinden emin olduğunuz içme suyu ve anti-bakteriyel sabun ile günde 3-4 kez yıkanmalıdır(Bu işlem duş aldıktan sonra tekrarlanmalıdır). Yıkandıktan sonra temiz bir bezle kurulanmalı ve arkasından antibiyotik bazlı merhemlerin takı, etrafında hareket ettirilerek deliğe nüfuz etmesi sağlanmalıdır.

3. İlk delim de kullanılan takı sanatçının söylediği süre içinde değiştirilmemeli ve çıkarılmamalıdır.

4. Delindikten sonraki günlerde eğer delim yapılan bölge, takıyı derinin içine alacak şekilde şişer acı ve ağrı yaparsa takıyı hemen çıkarmalısınız.

5. Söylenen süre sonunda değiştirilen takı iyice temizlenmeli, ilk delimde kullanılan kalınlıktan daha fazla ve daha ağır takı kullanılmamalıdır.

6. İyileştikten sonra çıkarılıp bir süre kullanılmayan takılar bölgenin kapanmasına neden olabilir. Bu kişinin vücut yapısına göre 1-2 gün de olabileceği gibi birkaç ay içinde de olabilir.

7. Delimden sonraki hiçbir aşamada alkol ve benzeri dezenfektanlar kullanmayın bunun yerine biokadin, bactaroban bunları sağlayamıyorsanız tuzlu su kullanın.

8. Delim yapılmış bölgeye değen her şeyin temiz olmasını sağlayan. Eğer bu giysilerinizse her gün değiştirin, kulağınızı deldirdiyseniz gözlüğünüzü, telefonunuzu temizlemeye özen gösterin. Kirli ellerinizle asla bölgeye dokunmayın.

9. Dudak veya dil delimi yaptırdıysanız alkolsüz, anti-bakteriyel bir ağız çalkalama solüsyonunu her öğünden sonra kullanabilirsiniz. Tuzlu su da aynı görevi görecektir.

10. Güvenliğinden emin olmadığınız ,kalabalık havuzları kullanmayın onun yerine denize girin hem bu bölgenin daha çabuk iyileşmesini sağlayacaktır.

11. Çok terliyorsanız bölgenin terden tahriş olabileceğini unutmayın o yüzden bölgeyi sık sık kurulayın.

12. Sıklıkla takılarınızın toplarını ve uç taraflarını düzenli aralıklarla kontrol edin , toplar zamanla gevşeyip düşme yapabilmektedir.

Dövmenin Kansere neden olduğu doğru mu?

Şimdiye kadar literatürde dövmeden adam öldüğüne dair bir şey bulunmamakta. Bu daha çok ebeveynlerin genç yaştaki çocuklarını korumak için uydurduğu bir yalan. Zaten her dövme sanatçısı bu konuda uzmanlaşmış ülkelerin, bilinen marka boyalarını alırlar. Bu konuda bir endişeniz varsa dövme yaptırmayı düşündüğünüz stüdyoda kullanılan boyaların isimlerini isteyin ve internette bir araştırma yapın.

Lazerle dövme silinir mi?

Zaten yapılan bir dövmeyi canlı deriden çıkarmanın lazerden başka bir yolu yok . Bu sıralar boş iğneyi bilmem ne sıvısına bandırarak dövme çıkarma, bilmem ne kremi kullanılarak çıkarma yöntemi gibi hiç sağlıklı ve başarı olmayan yöntemler ortaya çıkmaktadır sakın bunlara rivayet etmeyiniz. Lazer ile sildirme yönteminde çok iyi araştırma yapın, bazı lazerler istenmeyen ve sildirmek istenen dövmeden daha kötü izler bırakabilmektedir. Sildirmeyi düşündüğünüz yerin daha önceki çalışmalarına bakın ve başarısı hakkında garanti isteyin. Lazerden başka yöntemlere inanmayın

Sorunuza Cevap Bulamadınız mı?

O zaman hemen bizimle iletişime geçin

Yardım mı gerekiyor?

Yardım almak istediğiniz konu ile ilgili bize yardım sayfamızdan yada iletişim sayfamızda bulunan form aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Telefon ile görüşmekten çekinmiyiz her zaman destek olmaya hazırız.

İletişim Formu

İletişim formumuz aracılıyğa bizden 7/24 yardım alabilirsiniz.