Dövme Alm. Tatwierung, Fr. Tatouage, İng. Tattoo. İnsan vücudunun yüz, el, kol, göğüs ve derinin çeşitli yerleri iğne ve sivri aletlerle çizilerek üzerine boya veya mürekkep dökülmek suretiyle yapılan işaret, desen, yazı, resim.

Dövme yapımı çok eski çağlara kadar uzanır. On ikinci yüzyılda, bazı Ortadoğu kavimleri, timsah ve yılandan korunmak için bedenlerine canavar dövmesi yaptırıyorlardı. On dokuzuncu yüzyılda Avrupa’da aynı meslek grupları birbirlerini tanımak maksadıyla dövme yaptırmıştır. Trakyalılar, Eski Yunanlılar, Galyalılar ve Germenler arasında da dövme yaygındı. Eski Roma’da suçlulara ve kölelere dövme yaptırılırdı. Dövmecilik, Japonya’da oldukça rağbet görür ve güzel sanatların bir dalı olarak kabul edilirdi. Eskiden bu işi, tahta bir sapın ucundaki iğnelerle yaparlardı. Cahiliye Arapları arasında da bir süs olarak yapılırdı. Vücutlarının bir çok yerlerini nakışlarla doldururlardı. İlk elektrikli dövme işine 1891’de ABD’de başlandı. On dokuzuncu yüzyılın sonunda İngiltere’de dövme yapmak, kadın ve erkekler arasında moda oldu.

Dövme; balık ödü, is karası ve susam yağı gibi ilaçlarla yapılır. Dikiş iğneleri yanyana dizilerek sıkıca bağlanır. İstenilen şekil çizilir, sonra bu iğneler bastırılarak zımbalanır. Daha sonra renk verici madde sürülüp bezle bağlanır. Boya olarak barut ve çini mürekkep kullanılır.

Yakın zamana kadar dövmelerin silinmesi çok zordu. Günümüzde bu, laser ışınlarıyla mümkün olmaktadır.

Dövme Tabancası

Dövme tabancası 1800’lerin sonlarına doğru icat edildi ve o zamandan beri de pek değiştiği söylenemez. Dövme tabancaları temelde iğne, mürekkebi tutan tüp, motor ve hızı ayarlamak için kullanılan pedaldan oluşur.

Dövme tabancası 1800’lerde icat edildi de ondan önce dövme yok muydu peki? Tabi ki vardı. En eski dövme kalıntısı milattan önce 3200’lü yıllara ait olduğu düşünülen bir insan fosilinde bulundu.  O dönemlerde hazırlanan mürekkebi deri altına işlemek için taşlar ve sopalar kullanılıyordu.